• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Utylizacja opon i odpadów gumowych – Recykling gumy i opon

Utylizacja opon – WGW Green Energy Poland

Z roku na roku ilość wyprodukowanych opon samochodowych rośnie w bardzo dużym tempie. Problem zagospodarowania zużytych wyrobów rozwiązuje utylizacja opon. Jeszcze do niedawna stosowano wyjątkowo niesprzyjającą technikę spalania zużytych wyrobów. Obecnie odchodzi się od tej metody na rzecz dysocjacji termicznej. Jest bezpieczniejsza dla środowiska naturalnego i stwarza mniejsze zagrożenie. Składowiska używanych opon w określonych warunkach cieplnych są narażone na wystąpienie pożarów, skutkiem których dochodzi do skażenia powietrza, a nawet wód gruntowych.

Utylizacja opon z wykorzystaniem termolizy przeprowadzana jest z wykorzystaniem instalacji WGW 8EU. Umożliwia bezpieczne przetwarzanie między innymi elastomerów i polimerów. Zużyte, składowane materiały trafiają do reaktora, który jest w stanie przetworzyć w ciągu doby 10 Mg odpadów. Podczas pracy instalacji wykorzystywane są: woda (do uzupełnienia obiegu chłodzenia), energia elektryczna (do zasilania wentylatorów i pomp), gaz (do wsparcia procesu). Surowce pobierane są w optymalnych ilościach, dzięki czemu cały proces jest opłacalny i zachowuje charakter ekologiczny.

Zainteresowanych naszą ofertą utylizacji opon zachęcamy do kontaktu mailowego, telefonicznego i poprzez formularz.