• slider
  • slider
  • slider
  • slider
  • slider

Termoliza i piroliza w WGW Green Energy Poland – Karbonizaty

Termoliza – WGW Green Energy Poland

Czym jest termoliza?

Jest to termin stosowany dla określenia rozpadu cząstek związków chemicznych na mniejsze cząsteczki bądź atomy w wyniku działania temperatury. Trwałość wiązań chemicznych determinuje wysokość temperatury, przy której może dość do dysocjacji termicznej. Zasadą jest: Im słabsze wiązanie, tym niższa temperatura. Zjawisko znajduje zastosowanie przy utylizacji opon i uchodzi za jedną z najbardziej efektywnych metod przetwarzania tych odpadów.

Jak przebiega proces?

Termoliza odbywa się w specjalnie do tego celu przygotowanej instalacji, gdzie odpady zostają podgrzane do wysokiej temperatury (320-490C) bez dostępu powietrza. W wyniku reakcji, zachodzących w instalacji utylizacyjnej, pojawiają się produkty uboczne w postaci oparów olejowo-gazowych, które trafiają do specjalnych skraplaczy. W ostatecznym rezultacie termoliza prowadzi do otrzymania karbonizatu, oleju poprocesowego, gazu poprocesowego.

Zalety procesu

Do najważniejszych zalet tego rodzaju utylizacji opon i innych wyrobów gumowych należy zaliczyć bezpieczny dla środowiska naturalnego charakter procesu. Wszystkie reakcje zachodzą w hermetycznie zamkniętym obiegu. Ponadto produkty końcowe mogą zostać w niemal 100% wykorzystane m.in.: oleje jako oleje opałowe bądź dodatek do oleju napędowego, gaz jako element podtrzymujący temperaturę procesu, karbonizat do produkcji węgla aktywnego i na pigmenty.