• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

Przerób tworzyw sztucznych i recykling w WGW Green Energy Poland

Firma WGW Green Energy Poland jest producentem instalacji do rozkładu termicznego, w której przetwarzane mogą być:

 • elastomery,
 • polimery
 • zużyty olej i odpady ropopochodne,
 • odpady organiczne,
 • biomasa,
 • odpady poszpitalne,
 • odpady elektroniczne.

Urządzenie WGW – 8 EU pracuje w oparciu o pełną automatykę, dzięki czemu zachowany jest optymalny proces technologiczny. Działanie WGW – 8 EU jest również całkowicie bezpieczne dla ludzi oraz środowiska naturalnego.

W wyniku procesu rozkładu termicznego dochodzi do rozkładu materiału na składniki pierwotne. Termoliza, a więc dysocjacja termiczna, umożliwia przerób tworzyw sztucznych i odzysk materiałowy wszelkiego rodzaju odpadów organicznych. Dzięki niej możliwa jest również utylizacja opon. Wykorzystaną przez nas metodą recyklingu jest prioliza, czyli proces rozkładu termicznego elastomeru, który przebiega w bardzo wysokich temperaturach.

W procesie termolizy powstają półprodukty, które stanowią podstawę do tego, aby wytworzyć wyroby gotowe. Instalacja naszego urządzenia jest opłacalna ekonomicznie, a inwestycja w nie zwraca się na przestrzeni kilku lat. Jego skuteczność i wysoka wydajność powodują, że jest rozwiązaniem stworzonym z myślą o przyszłości.